تبلیغات
فرهنگ و اندیشه - سیاستهای اقتصاد مقاومتی امیرکبیر و اصلاح امور فعلی ایران(تحلیل اجتماعی هدفمندی یارانه ها)-دکتر سید مهدی آقاپورحصیری
فرهنگ و اندیشه
دکتر سید مهدی آقاپور
  صفحه نخست       |       تماس با مدیر       |       پست الکترونیک       |       RSS       |       ATOM
 

دکتر سید مهدی آقاپور حصیری در گفت وگو با شفقنا            12 اردیبهشت 1393

پیوند قدرتمندان و ثروتمندان مهم ترین عامل کاهش اعتماد عمومی و عدم پیشرفت و توسعه سالم در ایران است

شفقنا - یک استاد دانشگاه تهران، نوع رفتار مردم و ثبت نام 92 درصدی آنها در موضوع هدفمندی یارانه ها علیرغم تبلیغات شدید دولتی را مهم ترین ابزار سنجش میزان اعتبار مسولان در سطح جامعه دانست و گفت: متاسفانه چرخه صحیح عدالت، اعتماد عمومی و مشارکت در جامعه ما مشکل پیدا کرده است هرچند  هنوز به بحران نهایی نرسیده است.

وی همچنین سیاستهای راهبردی امیر کبیر را برای اصلاح امور اجتماعی و اقتصادی فعلی ایران پیشنهاد کرد و افزود: قطع دست رشوه خواران و مفت خوران ازبیت المال مردم به منطور جلب اعتماد عمومی، دریافت مالیات از تمامی ثروتمندان و قدرتمندان در تمامی امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، جلوگیری از فرهنگ مصرفی بویژه ریخت و پاش های بی حساب و کتاب مسوولان دولتی و افراد وابسته، حمایت از فعالیت های دینی موثر بین مردم و نظارت بر چگونگی هزینه کرد آنها توسط مراجع سالم و مردمی، قطع دست افراد متملق و ریاکار  و رانت خوار و در نهایت حمایت از تولیدات داخلی و کارآفرینان و اشتغال زایی ، 5 راهکار موثری است که میرزا تقی خان امیر کبیر برای انجام اصلاحات عمیق اقتصادی و  اجتماعی و اداره امور جامعه  آن را بصورت مقتدرانه بکار بست و لازم است مسوولان دولتی و حکومتی ما نیز در این برهه از زمان از این راهکارهای مدیریتی کارگشا  استفاده کنند تا معضلات جامعه را رفع نمایند و اعتماد عمومی و مردمی افزایش یابد.

دکتر سید مهدی آقاپور در گفت وگو با خبرنگار شفقنا زندگی، تحلیلی جامعه شناختی از رفتار مردم در مرحله دوم هدفمندی یارانه ها ارائه داد و افزود: بررسی اجتماعی موضوع هدفمندی یارانه ها، یک لایه سطحی از انواع مشکلات و مسائل جامعه امروز ما است، پدیده های اجتماعی که ابعاد اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در داخل خود دارد در لایه های دو و سه گانه و عمقی خود قابل بررسی است به این معنی که پدیده ها امری چند متغیری هستند که در درون آنها پیچیدگی و ابهام وجود دارد، اینکه هدفمندی یارانه ها را بخواهیم از دید اجتماعی بررسی کنیم باید گفت درسیاشتهای دولتی از گذشته تاکنون ، تدبیر لازم برای هدفمندی یارانه ها صورت نگرفت، این طرح باید به شکلی اجرایی می شد که تنها دهک های پایین جامعه بتوانند از آن استفاده کنند، بطوریکه امروزه مشاهده می کنیم ثروتمندان ، هنرپیشه ها، فوتبالست ها، پزشکان، مدیران رده بالای دولت و سایر اقشار پر درآمد به عنوان نیازمند برای دریافت آن ثبت نام کره اند و یا برعکس از این افراد در رسانه ای مثل صدا و سیما مصاحبه می گیرند که یارانه دریافت نمی کنند که مضحک است و مردم  بدان می خندند و همانگونه که دیدیم نتیجه ای معکوس دارد. در مجموع اجرای اصل هدفمندی یارانه ها به شکل فعلی بیانگر بی تدبیری در حل معضلات جامعه است

 کار آفرینی واشتغال زایی در حال مخاطره است

وی در ادامه تصریح کرد: اساسا بحث هدفمندی یارانه ها اینکه به مردم پول نقد یا بسته یارانه ای داده شود از ابتدا امری کاملا اشتباه بود که به نوعی بی تدبیری و عدم مدیریت مسوولان وقت را بیان می کند، در واقع در جامعه ای که درآمدها با هزینه ها برابر باشد پول هدفمندی یارانه ها به سمت تولید، سرمایه گذاری و غیره هدایت می شود و درنتیجه اشتغال زایی و کارآفرینی رونق می گیرد، در چنین شرایطی  دیگر کسی احتیاج به یارانه ندارد چون دولت زمینه سالم کار و تولید را فراهم نموده و نیازی به این مبلغ  در بین مردم  وجود ندارد .بنابراین ، موضوع هدفمندی یارانه ها و کاهش اعتماد عمومی یک لایه سطحی از مشکلات اجتماعی کشور ما است قسمت عمقی آن نشان می دهد که اشتغال زایی در جامعه به شدت در حال مخاطره است، در سال 1367 در خصوص  ایجاد اشتغال در جامعه ، مصوبات راهبردی بسیار قوی در نهاد های بالا دستی تصویب شد که بر اساس آن 17 نهاد و سازمان موظف شدند برنامه های آن را اجرایی کنند اما امروز مشاهده می کنیم با گذشت بیش از 25 سال از آن زمان، هنوز درزمینه اشتغال و اشتغالزایی برنامه مشخصی وجود ندارد، در واقع هدفمندی یارانه ها در گذشته با تدبیر لازم صورت نگرفت که ما کارآفرینی و اشتغال زایی داشته باشیم و بتوانیم جنبه های تولید و کار را تقویت  و تعاونی های عمومی را تشکیل دهیم که مردم طبقات پایین بخصوص قشر جوان نیز دارای درآمدهای کافی باشند.

 نگاه تجاری و مشتری مدارانه در سیستمهای دولتی رونق گرفته است:

به گفته این استاد دانشگاه تهران، متاسفانه به دلیل اینکه در بخش اشتغال زایی جوانان با مشکلشدید مواجه شده ایم بنابراین می خواهیم به مردم مقدار ناچیزی پول بدهیم مثل پدری که به فرزند بیکار خود پول می دهد تا به نوعی زندگی آو گذران کند، هدفمندی یارانه ها نیز به این صورت است که دولت با دادن مقداری پول ناچیز، از بالا به پایین به مردم نگاه کند، در حالی که در حدیثی از پیامبر(ص) داریم که فرمودند: " سید القوم خادمهم" یعنی مدیران جامعه خادم مردم هستند و این  مردمند که ولینعمت آنها هستند نه برعکس   . بسیاری از مسوولان طوری با مردم رفتار می کنند که  نگاهی مشتری مدارانه شده است لذا  مردم خود را جدای از دولت می دانند در دهه ی 60 جمله ای وجود داشت که می گفتند " ملت فدای دولت ودولت فدای ملت" این جمله در جامعه امروزه ما کاملا برعکس عمل می کند، بطوریکه مردم فقط تلاش می کنند با رفتارهای قانونی  و حتی گاهی نابهنجار از دولت به هر ترتیب چیزی  بگیرند و دولت نیز می خواهد مردم را عقب نگه دارد و چیزی بی ارزش در اختیار آنها قرار دهد تا مردم بخورند اما نمیرند.

زمانی که مردم عدالت را مشاهده کنند رضایت آنها بالا می رود

دکتر آقاپور همچنین تحلیل های اجتماعی و فرهنگی از رفتار مردم در دور دوم هدفمندی یارانه ها ارائه داد و گفت: اگر بخواهیم رفتار اجتماعی مردم در دور دوم هدفمندی یارانه ها را با نگاه عمقی بررسی کنیم، به نظریه ای مراجعه می کنیم به نام سیکل اقتدار، در واقع دلیل سطحی اینکه اکثر مردم برای دریافت یارانه نقدی ثبت نام کردند این است که میزان اعتماد در جامعه ما پایین و فرهنگ سودمندگرایانه بیشتر شده است، در بررسی لایه های عمقی که نظریه فوق نیز بر آن تاکید دارد به این مفهوم می رسیم که بر اساس نظریه چرخه یا سیکل اقتدار ،  زیر بنای حیات هر جامعه ای با اقتدار نظام اجتماعی ارتباط دارد. در واقع در این چرخه ،  قدرت نظام اجتماعی به قدرت اقتصادی آن جامعه نیاز دارد، اگر قدرت اقتصادی وجود داشته باشد فعالیت های اقتصادی، عمران، آبادانی، بخش صنعت، کشاورزی نیز در آن جامعه رونق پیدا می کند، در این چرخه، اقتدار بر می گردد به قدرت اقتصادی و عواملی که گفته شد، در عین حال رونق اقتصادی صورت نمی گیرد مگر اینکه مردم فعالیت کنند نه اینکه همه اقتصاد دست اپیدمی بانک ها ی قارچ گونه و زالو صفت بیفتد و بویژه جوانان به اجبار ناخواسته با اخذ وام در استثمار بانکها باشند، مردم نیز کار و فعالیت نمی کنند مگر اینکه راضی باشند و اعتماد آنها در جامعه و نسبت به دولت و مسئولین  بالا باشد، رضایت مردم شکل نمی گیرد مگر اینکه عدالت عمومی مستقر باشد، در این صورت نظام اجتماعی مستحکم  و امنیت جامعه نیز حفظ خواهد شد، در واقع زمانی که مردم عدالت را در اجتماع مشاهده کنند رضایت آنها بالا می رود در نتیجه به سیستم و دولت  اعتماد می کنند و در امور  جامعه نیز با دولتمردان و مسوولان مشارکت خواهند کرد این در حالی است سیکل اقتدار در جامعه ایران  به دلیل مدیریت های  مقطعی و مشری مدارانه دولتی ضعیف شده است.

این پژوهشگر اجتماعی با تاکید بر اینکه پایه هر جامعه ای بر اساس عدالت شکل می گیرد و مستحکم می شود اظهار کرد: متاسفانه چرخه صحیح عدالت در جامعه ما مشکل پیدا کرده است هرچند هنوز به بحران نرسیده ایم، باید گفت یک مسئله اجتماعی در مرحله ابتدایی فقط یک پدیده است . یک پدیده به مرور دراثر تراکم، پیچیدگی و گستردگی تبدیل به مسئله یا پرابلم  می شودو مسئله سازی می کند . در این صورت ذهن مسوولان باید درگیر چرایی و رفع ریشه ای موضوع شوند، مثلا ثبت نام بیش از 92 درصد مردم برای دریافت یارانه درجامعه خودش یک مسئله بزرگ  است و مسوولان باید ذهنشان درگیر شود که چرا با وجود تمامی تبلیغاتی که در این زمینه صورت گرفته این همه مردم حتی افراد مرفه و ثروتمند و غیر نیازمند نیز برای ثبت نام اقدام نمودند، در صورتی که چرایی این مسئله مشخص و چاره اندیشی  نشود کم کم مسائل کوچک در جامعه تبدیل به بحران خواهند شد، چون مسئله وقتی شدت پیدا کند تبدیل به بحران خواهد شد بحران های کوچک در همدیگر تجمیع و مستحکم می شود در نتیجه اقتدار نظام اجتماعی را با تهدید مواجه می کنند.

رفع  مسئله ها و بحران های جامعه توسط مسوولان جدی گرفته نمی شود

وی در ادامه با تاکید بر اینکه درک و رفع بحران های جامعه ما توسط مسوولان جدی گرفته نمی شوند گفت:  مسوولان باید بحران های موجود در جامعه را با کمک اندیشمندان درک کنند، این در حالی است که متاسفانه بسیاری ازمسوولان ما با وجود درک این موضوع، در جهت رفع آن اقدامی انجام نمی دهند، ثروت اندوزی و قدرت اندوزی  و رانت خواری و رشوه خواری در جامعه افزایش یافته است ولی اقدام اساسی برای رفع ریشه ای آن انجام نمی شود.

 رونق رفتارهای قبیله ای و جنگ احزاب در جامعه ایران

این پژوهشگر مسائل اجتماعی به رهنمودی از مقام معظم رهبری در زمینه افزایش میل به ثروت اندوزی در جامعه اشاره کرد و افزود:  رهبری معظم  در مناسبتی اشاره کردند که رفتارهای قبیله ای در جامعه ما افزایش یافته است، قطعا منظور ایشان همان جنگ احزاب دروغین و ثروت اندوزی توسط افراد خاص در جامعه است، متاسفانه باید گفت در جامعه ما نیروهای سیاسی وارد ثروت اندوزی و فعالیت های اقتصادی می شوند و برعکس ثروتمندان در سیاست اعمال نفوذ می کنند. این خود نشان دهنده ی شیوع  فساد و رانت خواری و موجب کاهش شدید اعتماد عمومی در جامعه و در بین مردم بویژه نسل جوان است و باید به سرعت چاره اندیشی شود.

 بانک ها به نهادینه شدن رفتار سودمندگرایانه دامن می زنند

 مردم طبقات متوسط به پایین بویژه جوانان برومند ما توسط بانک ها استثمار شده اند.

دکتر آقاپور شیوع گسترده و افراطی  انواع بانک ها در جامعه را دلیلی محکم بر رانت خواری و ثروت اندوزی در جامعه دانست و افزود: در جامعه ای که بیش از30 درصد جوانان آن بویژه دانش آموختگان دانشگاهی بیکار است بانک ها همانند قارچ روییده اند و به جای کمک به تولید و اشتغال تنها وام های کوچک بی ارزش  به جوانان ارائه می دهند و آنها را تا پایان عمر برده خود می کنند، امروزه بسیاری از جوانان جامعه ما توسط بانک ها استثمار شده اند البته بانک اگر درست کار کند وجودش برای جامعه مفید است اما گستردگی اختاپوسی و تسلط سلطه گرانه سیستم بانک داری در کشور به مفهوم روی آوردن به نظام  زالو صفت و ضعیف کش سرمایه داری است و نوعی فرهنگ کثیف سودمندگرایانه را در جامعه رواج می دهند، در کشور ما جوانان ، معلمان، اساتید، کارمندان و سایر اقشار مردمی که بانک تاسیس نمی کنند. بلکه عموما  کسانی که نفوذ و اقتدار سیاسی و اقتصادی  دارند به صورت رانتی دست به این اقدام می زنند. میزان بدهی های رانت خواران نیز بر اساس آمارهای منتشره بسیار بالاست بنابراین جامعه ای که سیستم بانکی ناسالم سرمایه داری  در آن تسلط یابد باید منتظر سقوط آن جامعه شد و  تنها قربانیان این سیستم اجتماعی نیز مردم ضعیف و فقیر بویژه جوانان ، این اصلی ترین سرمایه های کشور هستند. تغییرات دولت ها نیز نمی تواند به این وضعیت کمک کند باید مشکل را ریشه ای رفع کرد.

 تاثیر مستقیم وضعیت اقتصادی ناسالم  بر رفتار اجتماعی و فرهنگی مردم

بنابر اظهارات وی، تحلیل بحث هدفمندی یارانه ها به عنوان یک عارضه تنها یک تحلیل صرف اقتصادی نیست، تحلیل فرهنگی و اجتماعی و حتی سیاسی نیز دارد در تحلیل سیاسی آن باید گفت،  تغییر دولت ها در جامعه ما نمی تواند وضعیت فعلی را اصلاح کند، در واقع تغییر دولت ها در ایران همان چرخش نخبگان بدون شایسته سالاری است که به مرور قدرتمندتر  و ثروتمندتر شده و پایه های آنها قوی تر می شود در نتیجه تراکم قدرت و ثروت با یکدیگر چرخشی به سمت فساد دارد . حضرت علی(ع) در این زمینه می فرمایند: " هیچ کاخی نیست که در کنار آن کوخی نباشد" بنابراین وضعیت اقتصادی تاثیری مستقیم بر رفتار اجتماعی و فرهنگی مردم هر جامعه دارد. متاسفانه ارتباط بین اقتصاد و سیاست در جامعه ما به این مرحله منجر شده است که مدیریت جامعه به مشکل دچار شود و تنها دو گروه ثروتمندان و سیاسیون در جامعه ما تصمیمات کلان را که سودمندگرایانه است  اعمال می کنند و دانشمندان و عالمان و مردم بویژه جوانان همواره در حاشیه هستند، مثلا در اجرای بحث هدفمندی یارانه ها تا چه اندازه از اساتید و عالمان دانشگاهی یا حوزوی نظر خواسته شد؟ یا چه میزان با شیوه های علمی از مردم و جوانان نظرسنجی گردید؟ بنابراین در ایران ارتباط ناسالم  بین اقتصاد و سیاست که همان قدرت طلبی و ثروت اندوزی خواص  است وجود دارد که ریشه تبعیض ها و بی اعتمادی ها و فساد های اجتماعی و فرهنگی موجود است.

پیوند میان قدرتمندان و ثروتمندان مهم ترین عامل عدم توسعه در جامعه ایران

به گفته این استاد دانشگاه  جامعه به دست نسل قدیم افتاده و جوانان به حاشیه رفته اند و از طرف دیگر پیوند قوی میان قدرتمندان و ثروتمندان به عنوان عامل اصلی عدم پیشرفت و توسعه در جامعه ایران تبدیل شده است، که ریشه تاریخی و جامعه شناختی روشنی دارد و باید بدان توجه نمود. در اواخر دوره قاجار که در جامعه ایران تحول ایجاد شد در کشور ژاپن نیز این تحول صورت گرفت، در ژاپن جامعه فئودالیته وجود داشت در ایران نیز خان ها حاکم بودند، در ژاپن گروهی از فئودال ها وارد جریانات سیاسی شده و به اداره امور و مدیریت جامعه پرداختند و گروهی دیگر نیز فعالیت های اقتصادی را در دست گرفتند و فاصله بین این دو کاملا حفظ و نوعی تعادل بین آنها برقرار شد و نظارت هم خوب عمل نمود در نتیجه رانت خواری و فساد دولتی و ثروت اندوزی افسارگسیخته ایجاد نشد، اما این فرمول در کشور ما برعکس عمل کرد یعنی از همان زمان ابتدای سلسله منحوس پهلوی امورات بخش اقتصادی و سیاسی با همدیگر پیوند خورد  وپیامد آن فساد دربار و سقوط آن توسط مردم سرافراز ما به رهبری امام خمینی(ره) بود. امروز هم این مسئله  در جامعه ما چندین سال است که در حال تقویت شدن است . بطوریکه تاحدود زیادی جامعه دست قدرتت طلبان نسل گذشته افتاده است و جوانان و نسل جدید برخلاف دهه 60 که جوانان انقلابی افسار جامعه را به دست داشتند امروز به حاشیه رفته اند. بنابراین امروزه می بینیم نوعی بی اعتمادی عمومی، تضاد طبقاتی و فقر و فساد و تبعیض در جامعه افزایش یافته است که در جریان هدفمندی یارانه ها که خود نوعی نظرسنجی عمومی است خود را نشان می دهد..

دکتر آقاپور در ادامه تحلیل فرهنگی از رفتار اجتماعی در موضوع هدفمندی یارانه ها پرداخت و افزود: متاسفانه رفتار سودمندگرایانه و مصرف گرایی و اصالت پول و مصرف در رفتار های فرهنگی جامعه ما گسترش شده است، در واقع فرهنگ سودمندگرایانه سه مفهوم ساده دارد به این معنی که افراد درفرایند  آن همواره دنبال سود آنی، راحت و انبوه است، دلیل ریشه گرفتن این نوع فرهنگ در جامعه ایران نیز این است که اکثر مسوولان و دستگاه های دولتی ما با تاسیس بانکهای هرز و غیر مولد، به دنبال سود آنی و راحت و انبوه هستند در نتیجه  بودجه ها ی عمومی و اعتبارات  بیت المال جامعه بین عموم مردم وبرای کارهای مولد گروه های علمی، آموزشی، اقتصادی، هنری  و ورزشی، و غیره بطور مناسب توزیع نمی شود، به همین دلیل فرهنگ سودمندگرایانه و شخصی بین مردم عمومی می شود و هر کسی تلاش می کند به نوعی به سود بدون زحمت و آنی و انبوه  دست یابد.

بصیرت عملی  و دانش لازم به جامعه کمتر منتقل شده است.

این استاد دانشگاه تهران در پاسخ به این سئوال که چرا رفتار مردم در جامعه ایران که اساسا یک جامعه ای دینی است بر اساس سود و منفعت شخصی درحال گسترش است و نقش نهادها و آموزش های فرهنگی و دینی در این زمینه چیست اظهار کرد: متاسفانه فرهنگ دینی و مذهبی به درستی به مردم جامعه آموزش داده نمی شود،  مثلا در دانشگاهها حدود 12 واحد معارف و اندیشه دینی به دانشجویان آموزش داده می شود اما با این وجود هنوز دانشگاه های ما آشنایی درستی از فرهنگ اسلامی ندارند حتی تا درصدی نوعی دین گریزی هم بین جوانان ایجاد شده است هرچند جوانان و دانشجویان ما در مجموع دارای روحیه دینی هستند . قرآن کریم  وقتی نازل شده اولین کلمه آن خواندن بود دین اسلام نیز مبتنی بر تفکر و تدبیر است این در حالی است که  در جامعه امروز به جای اینکه بصیرت و دانش دینی به مردم انتقال یابد بیشتر مداحی گسترش پیدا کرده است، مثلا امروز که در سالروز شهادت مطهری (ره) هستیم به جای تکریم و تمجید صرف،باید دید اندیشه ایشان تا چه اندازه ای در ساختارهای  اجتماعی و آموزشی ورفتار های دینی ما نفوذ پیدا کرده است.

 اگر در جامعه ای توسعه درون زا و داخلی باشد می توان به نیروی مردمی تکیه کرد

وی همچنین خاطر نشان کرد: هدفمندی یارانه ها ترازی ایجاد کرد که مسوولان دولتی در نگاه مردم  خود را بسنجند اگر چه در انتقال فرهنگ سودمندگرایانه در جامعه عواملی نظیر ماهواره، اینترنت، تلفن همراه، تبلیغات منفی و غیره نیز دخیل هستند، اما با این وجود اگر در جامعه ای توسعه داخلی و درون زا  باشد می توان به نیروی مردم تکیه کرد و مشکلات فرهنگی و اقتصادی خود را رفع نمود،در واقع همان بحث هدفمندی یارانه ها باعث شد یک ترازی ایجاد شود که بر اساس آن مسوولان خود را بسنجند، دولت می تواند بر اساس آن متوجه شود که تا چه اندازه مردم به آنها اعتماد دارند البته اعتماد شخصی و بین افراد و در خانواده ها و در بین دوستان هنوز در جامعه به خوبی  وجود دارد اما اعتماد بین مردم و دولت و بخشی که با پول سروکار دارد وجود ندارد.

 

5 راهکار تاریخی امیر کبیر برای اصلاح امور فعلی ایران

دکتر آقاپور در پایان راهبردی تاریخی با عنوان سیاستهای اقتصاد مقاومتی امبر کبیر برای اصلاح مشکلات و امور اقتصادی و اجتماعی فعلی ایران را پیشنهاد کرد و گفت: قطع دست رشوه خواران به منطور جلب اعتماد عمومی در جامعه، دریافت مالیات از تمامی ثروتمندان و قدرت مداران در تمامی امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره،  جلوگیری از ریخت و پاش های داخلی مسوولان دولتی  و افراد وابسته ، حمایت از فعالیت های فرهنگی و دینی موثر بین مردم و ونظارت بر چگونگی هزینه کرد آن ، قطع دست افراد متملق و ریاکار و در نهایت  حمایت از تولید داخلی   5 راهکاری است که امیر کبیر برای انجام اصلاحات اجتماعی آن را بصورت مقتدرانه ای بکار بست و همان گونه که همه ایرانیان میدانند طی 3 سال صدارت کوتاه خود تحول عمیقی در ایران آن روز بوجود آورد . لازم است مسوولان ما از این راهکارهای مدیریتی امیر کبیر استفاده کنند و معضلات جامعه را رفع نمایند. اگر گوش شنوایی باشد و این مطالب نقاشی روی آب نباشد.

 


نوع مطلب : فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، 
برچسب ها :
ارسال شده در: چهارشنبه 24 اردیبهشت 1393 :: توسط : سید مهدی آقاپور


 
درباره وبلاگ
مدیر وبلاگ : سید مهدی آقاپور
مطالب اخیر
نویسندگان
آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :