تبلیغات
فرهنگ و اندیشه - جنبش دانشجویی ونگرش دانشجویان-دكترآقاپور
فرهنگ و اندیشه
دکتر سید مهدی آقاپور
  صفحه نخست       |       تماس با مدیر       |       پست الکترونیک       |       RSS       |       ATOM
 

  گروه سیاسی /    90/09/16 - 17:16

    شماره: 13900916000224

 جنبش دانشجویی ونگرش دانشجویان از نگاه یک فعال دانشجویی دهه اول انقلاب

                                                                      

 خبرگزاری فارس: یک پژوهشگرفرهنگی وعضوهیئت علمی دانشگاه تهران معتقد است شناخت نگرش‌ها و دیدگاه‌های فرهنگی و سیاسی دانشجویان برای جنبش دانشجویی و مدیران و برنامه‌ریزان فرهنگی، سیاسی و دانشگاهی راه را برای تدوین و اجرای سیاست‌ها و قوانینی که بتواند دانشگاه‌ها را بهتر در راستای پیشرفت و تأمین منافع ملی و ثبات سیاسی جامعه به خدمت گیرد، باز می‌کند.

سید مهدی آقاپور پژوهشگر حوزه فرهنگی که از فعالان دانشجویی دهه اول انقلاب است، با انتشار یادداشتی تاکید کرد "دانشگاه‌ها به عنوان نهاد زیربنایی و دانشجویان جوان به عنوان مهمترین سرمایه اجتماعی و فرهنگی کشور و جنبش دانشجویی به عنوان تجمع قشر فعال، نخبه و پرانگیزه، در فرهنگ سیاسی و دانشگاهی ایران از اهمیت بالایی در راستای تحقق اهداف عدالت و پیشرفت جامعه اسلامی - ایرانی ما برخوردارند و از این رو شناخت و کالبدشکافی نگرش‌های آنان در زمینه‌های فرهنگی و سیاسی همه بخش‌های مرتبط جامعه را ملزم می‌سازد ضمن توجه کافی و عملی به این نگرش‌ها، در یک ارتباط متقابل، منطقی و سالم و با تدبیر و با مشارکت‌دادن همه دانشگاهیان به‌ویژه قشر دانشجویی با راهکارهای مفید موجب گردند تا آسیب‌ها وچالش‌های فرهنگی و سیاسی در دانشگاه‌ها کاهش یافته و موجبات ارتقای هویت فرهنگی و سیاسی و علمی دانشگاه‌ها در جامعه بر اساس اهداف و آرما‌ن‌های نظام جمهوری اسلامی فراهم شود. 

متن یادداشت عضو هیئت علمی دانشگاه تهران که تحت عنوان "جنبش دانشجویی و نگرش دانشجویان" به مناسبت روز ۱۶ آذر و روز دانشجو به رشته تحریر درآمده و نسخه‌ای از آن در اختیار خبرگزاری فارس  قرار گرفته، به شرح ذیل است:  

                             
             آرامگاه سه شهید16 آذر رضوی-قندچی -بزرگ نیا درامامزاده عبدالله تهران

تجربه عینی نشان داده است که در کشور ما در طول بیش از سه دهه از عمر پر برکت انقلاب و نظام جمهوری اسلامی، قشر فرهیخته و جوان دانشجو و جنبش دانشجویی بخش گسترده‌ای از نخبگان نقش‌آفرین جامعه را تشکیل داده و در تحولات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور دارای نقش برجسته و بارزی هستند.
جنبش دانشجویی بخش کوچکی از قشر عظیم دانشجویان
 سراسر کشور را تشکیل می‌دهد اما شناخت نگرش‌ها و دیدگاه‌های فرهنگی و سیاسی دانشجویان برای جنبش دانشجویی و همه مدیران و برنامه‌ریزان فرهنگی، سیاسی و دانشگاهی یک ضرورت دائمی است.
 این امر به ویژه راه را برای تدوین و اجرای سیاست‌ها و قوانینی که بتواند دانشگاه‌ها را بهتر در راستای پیشرفت و تأمین منافع ملی و ثبات سیاسی جامعه به خدمت گیرد، باز می‌کند.
بدون تردید کالبدشکافی و ارزیابی وضعیت فرهنگی و سیاسی دانشگاه‌ها از طریق شناخت نگرش‌های دانشجویان در فضای کنونی ملی و فراملی و الگوبرداری کشورهای منطقه در فرآیند بیداری اسلامی از ایران یک ضرورت آشکار و حتمی به شمار می‌آید.
اهمیت دانشگاه‌ها در راستای توسعه فرهنگی و سیاسی و اقتصادی و علمی -
 آموزشی کشور و نقش آن برای ایجاد تحولات اساسی در همه ابعاد جامعه بر احدی پوشیده نیستغ از جمله آسیب‌های موجود در فرآیند سیاست‌گذاری های فرهنگی در دانشگاه‌ها، عدم انجام بررسی‌ها و ارزیابی‌های واقع‌بینانه و دقیق علمی از وضعیت نگرش اقشار دانشگاهی و دانشجویی از امور و مسائل مختلف جامعه و استفاده از نتایج و مطالعات تحقیقاتی و استفاده کاربردی از آنها در امر برنامه‌ریز‌ی‌های مطلوب برای تحقق باورها وارزش‌های حقیقی انقلاب اسلامی است که وضعیت فرهنگی و سیاسی دانشگاه‌ها و شاخص‌های عمده آن نظیر فرهنگ سیاسی، هویت ملی و قومی، تشکل‌های دانشجویی، نشریات دانشجویی، مشارکت سیاسی، نوع نگرش به رویداد‌های حساس جامعه نظیر بحران هویت، فعالیت‌‌های هسته‌ای، مهاجرت نخبگان، باورها و ارزش‌های نظام و نظایر آن‌ها بخش مهمی ازاین نگرش‌ها به شمار می‌رود.
شناخت و ارزیابی
 وضعیت دانشگاه‌ها به ویژه جنبش دانشجویی و نگرش دانشجویان در ابعاد فرهنگی و سیاسی یکی از مهمترین موضوعاتی است که پژوهشگران و تحلیلگران سیاسی و اجتماعی و فرهنگی جامعه را به خود جلب می‌‌‌کند و برای هر محققی که تمایل به شناخت تحولات جامعه خویش دارد، از مسائل مهمی است که همواره مورد توجه قرار می‌گیرد؛ زیرا در جامعه ما بر اساس نگاه امام راحل (ره) و نگرش رهبر معظم انقلاب و همچنین در چشم مردم سرافراز ایران، دانشگاه به عنوان مبدأ همه تحولات جامعه و منشاء استقلال کشور نام گرفته است.
 هر چند در برخی وضعیت‌ها و شرایط دانشگاه مانند جزیره‌ای است که با جامعه بیگانه است ولی در بسیاری از جوامع و از جمله در کشور ما بین تحولات اجتماعی و دانشگاه‌ها همواره رابطه‌ای مستقیم و مؤثر وجود داشته است؛ لذا شناخت و ارزیابی روند دانشگاه‌ها به ویژه جنبش دانشجویی از بعد فرهنگی و سیاسی از اهمیت ویژه‌ای برای رفع آسیب‌ها و ارتقای همه‌ جانبه دانشگاه‌ها به عنوان مبدأ تحولات کشور برخوردار است.
 در این راستا نتایج تحقیقات پیمایشی و مطالعات اسنادی و پایان‌نامه‌های دانشگاهی می‌تواند افق روشنی برای ترسیم وضعیت  و چشم‌انداز آینده دانشگاهی و دانشجویی فرا روی ما قرار دهد.
 در این نوشتار که با شناخت و بررسی نتایج مطالعات مربوط در این زمینه با مدل فراتحلیلی راهبردگرا دنبال شد، نگرش‌ها و فضای فکری و روحی - روانی دانشجویان در زمینه‌ وضعیت فرهنگی - سیاسی دانشگاه‌ها و شاخص‌های آن نظیر هویت ملی و قومی، تشکل‌ها و نشریات دانشجویان، بحران هویت و نگرش سیاسی دانشجویان نسبت به امور مهم جامعه کنونی ایران نظیر فعالیت‌های هسته‌ای، مهاجرت نخبگان مورد تحلیل قرار گرفت و نکات اشتراک و همگرایی این نگرش‌ها جمع‌بندی گردید که در پی می‌آید: 
الف - فاصله فرهنگی:
نگاهی به فرآیند فرهنگی و سیاسی دانشگاه‌ها و نگرش‌های دانشجویان حکایت از وجود فاصله‌ای نسبی میان واقعیت‌ها و راهبردهای ارزشی و فرهنگی دارد که جنبش دانشجویی را به تکاپوی بیشتر فرا می خواند.
 این فاصله فرهنگی را می‌‌توان در امور زیر دسته‌بندی کرد:
1- جذب و به‌کارگیری استادان دانشمند و شایسته از نظر علم و ایمان و پایبندی به مبانی و آرمان‌های جمهوری اسلامی ایران که جزء راهبرد اسلامی شدن دانشگاه‌هاست، به طور موثر اجرا نشده است
2- ارتقای دانش و بینش دانشجویان در جهت تحقق آرمان‌های اسلامی و هنجارمند کردن فعالیت‌های فرهنگی - سیاسی دانشجویان در حد لازم انجام نگرفته است
3- نسبت به ارائه چهره‌ای متین و جذاب از آرمان‌ها و ارزش‌های اسلامی (توسط نظام برنامه‌ریزی فرهنگی) طراحی نظام آموزشی و تدوین متون و برنامه‌های درسی بر اساس جهان‌بینی اسلامی به ویژه در دروس و رشته‌های معارف و علوم اسلامی و انسانی نیز به حد کافی توجه نشده است
4- افزایش باور عمومی به عقاید اسلامی و افزایش تعهد عملی به احکام و ارزش‌های اسلامی و آرمان‌های انقلاب، فراهم‌شدن زمینه‌های مشارکت بیشتر در انجام برنامه‌های دینی و اخلاقی و بالا رفتن توان فکری برای دفاع مؤثر و معقول از دستاوردهای انقلاب و مبارزه با تهاجم فرهنگی نیز قانع کننده نمی‌باشد
5- یک اراده جدی فرهنگی که در ارتباط صمیمی، دو سویه و متقابل با دانشگاهیان و اقشار دانشجویی باشد، برای جذب مشارکت گسترده آنان در پیکره دانشگاه‌ها وجود ندارد و ساختارها و سازوکارهای داشگاهی نسبت به این فاصله دغدغه‌ای نشان نمی‌دهد.
ب - مشارکت یا بیگانگی سیاسی:
تمایل به مشارکت سیاسی در دانشگاه‌ها که خود ناشی از رضایت از رقابت سیاسی و انتخاباتی است، در حد نسبی و متوسط برآورد می‌شود؛ نگرش‌های دانشجویان در این زمینه به عملکرد مدیران سیاسی کشور و دانشگاه‌ها بستگی دارد اما
 در عین حال به نظر می‌رسد دانشگاه‌ها و دانشجویان در معرض یک اپیدمی دین گریزی و سیاست‌گریزی قرار دارند ولی نوعی سیاست زدگی و وابستگی جناحی و رفتار قبیله‌ای در پیکره جنبش دانشجویی به چشم می خورد.
 باید از طریق فرصت‌ها و امکانات موجود به مقابله با این پدیده آسیبی و مهم فکری - فرهنگی یعنی سکه سیاست‌گریزی - سیاست زدگی شتافت که در این رابطه می‌توان نکات زیر را مورد توجه قرار داد:
1- نقش خانواده، مدرسه و نقش مثبت مساجد و سخنرانی‌های سیاسی - مذهبی بر مشارکت سیاسی جدی است؛ بنابراین برنامه‌ریزان و مدیران فرهنگی دانشگاه‌ها باید توجه خاصی به این نهادها داشته باشند
2- با توجه به اینکه حدود نیمی از افراد جامعه در حد بالا و متوسط از رسانه‌های داخلی استفاده می‌کنند، تنظیم برنامه‌های رسانه‌های داخلی بر مبنای اهداف مورد نظر فرهنگی و سیاسی متعادل، غیر جناحی و راهگشا ضرورت دارد
 به علاوه، با توجه به اینکه نیمی دیگر از افراد در حد بالا و متوسط از رسانه‌های بیگانه استفاده می‌کنند، انجام پروژه‌ها و کارهای کارشناسی روی برنامه‌های این رسانه‌ها جهت به‌کارگیری در رسانه‌های داخلی تا جایی که با آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب اسلامی در تعارض نباشد، مفید خواهد بود
3-
 ارتقای میزان اعتماد به برنامه‌های صدا و سیما و سایر رسانه‌های داخلی عاملی بسیار مهم در افزایش مشارکت سیاسی و دوری از بیگانگی سیاسی خواهد بود
4- هزینه‌های سیاسی در ارتباط با دانشجویان و جنبش دانشجویی باید به شدت تقلیل یابد و گفتمان‌های دانشجویی مورد توجه مدیران دانشگاهی و سیاسی جامعه قرار گیرد؛ زیرا از نگاه رهبر معظم انقلاب، دانشجویان باید احساس سیاسی، درک سیاسی و بینش سیاسی داشته باشند.
ج- هویت ملی و قومی:
بررسی و مقایسه نظرات دانشجویان اقوام مختلف ایرانی دو دیدگاه متفاوت را نشان می‌دهد، در حالی که در میان برخی دانشجویان احساس تبعیض بسیار بالا و نسبتاً بالاست و آنها هویت ملی موجود را ظاهری ارزیابی می کنند؛ در عین حال که به وجود هویت تاریخی ایرانی در میان ایرانیان اشاره می‌کنند، برخی دیگر از دانشجویان تعارضی میان هویت ملی - ایرانی و هویت قومی نمی‌دیدند.
از سوی دیگر، حفظ و ایجاد نظم و امنیت، پاسخگویی به تقاضاها، کاهش قدرت نیروهای فروملی و فراملی، جلوگیری از افراط در خودمختاری و ناسیونالیسم قومی، بالابردن هزینه شرکت در مطالبات اقلیتی و توسعه متوازن در سطح کشور عواملی هستند که برای از میان بردن ستیزه‌های قومی باید مورد توجه قرار گیرند.
 جنبش دانشجویی در این زمینه می‌تواند در یک روند با تدبیر و با برنامه‌ای به دور از افراط و تفریط و با مشارکت همه اقوام ایرانی با تکیه بر آئین انسا‌ن‌ساز و تمدن‌ساز اسلام بسیار نقش آفرین باشد.
 د - نشریات دانشجویی:
از نظر دانشجویان دانشگاه‌های مختلف، نشریات دانشجویی اعم از ماهنامه، هفته‌نامه که توسط واحدهای فعال دانشجویی منتشر می‌شود، در افزایش بینش و آگاهی و آشنایی دانشجویان با مسائل خبری فرهنگی و سیاسی و مسائل دانشگاهی و دانشجوئی مؤثرند و اکثر آنها به ویژه دانشجویان علوم انسانی و فنی - مهندسی به مشارکت در تهیه این نشریات علاقمندند و بسیاری از دانشجویان این نشریات را مطالعه می‌کنند که فضای فکری و فرهنگی - سیاسی جنبش دانشجویی و خرده‌فرهنگ دانشجویان کشور را به عنوان یک خرده‌فرهنگ مرجع در جامعه و به‌ ویژه در بین جوانان را بازنمایی و ترسیم می‌کند.
  
از سوی دیگر، تنها بخش اندکی از مطالب نشریات دانشجوئی درباره فرهنگ سیاسی و جریانات سیاسی داخلی و خارجی است و همین مطالب اندک نیز، مرتبط با جناح‌های سیاسی و وابسته به تحلیل‌های چپ، میانه و راست و بخشی از مطالب نیز مربوط به جریانات چپ و راست افراطی است؛
 در حالی که نزدیک به نیمی از دانشجویان اولویت‌های اول، دوم یا سوم مطالعه خود را مطالب سیاست داخلی می‌د‌انند.
با توجه به موارد بالا و نقشی که این نشریات در افزایش آگاهی دانشجویان دارند، توصیه می‌شود موانع رشد نشریات شایسته، متعادل و پر محتوا و کمبود امکانات و جاذبه نداشتن احتمالی آنها توسط مدیران دانشگاهی و سیاسی جامعه با مشارکت خود دانشجویان مرتفع شود که
 در این راستا، جنبش دانشجویی و دفاتر فعال دانشجویان در سراسر کشور می‌توانند بسیار اثربخش و راهگشا باشند.
 ه‍ - تشکل‌های دانشجویی و فضای دینی:
دفاتر و تشکل‌های دانشجوئی از نظر کمیت و کیفیت برای وضعیت و موقعیت جنبش دانشجویی بسیار مهم و تعیین کننده هستند؛ بررسی نگرش‌های دانشجویان نشان می‌دهد که بخش اعظم دانشجویان عضو هیچ تشکلی نیستند و تنها بخش اندکی از آنها در دفاتر دانشجویی جامعه اسلامی دانشجویان، نهاد نمایندگی، بسیج دانشجویی، جهاد دانشگاهی و انجمن اسلامی فعال بوده و هر یک عضو یکی از این تشکل‌ها هستند.
 در رابطه با موضوع دفاتر و تشکل‌ها ی دانشجویی توجه کافی مدیران و برنامه‌ریزان فرهنگی و سیاسی جامعه و دانشگاه‌ها بسیار لازم است؛ زیرا علاوه بر اثرگذاری در محیط‌های دانشگاهی و دانشجویی، با توجه به پتانسیل و مرجع بودن آنها در جامعه، بر خیل عظیم جوانان ایرانی که در دانشگاه‌های کشور به تحصیل اشتغال دارند نیز کاملا اثرگذاری می‌کنند.
در کالبدشکافی نگرش‌های دانشجویان می‌توان موارد زیر را مطرح کرد:
1- اکثر دانشجویان بیشتر وارد تشکل‌هایی می‌شوند که نفع مادی یا معنوی داشته باشند
2- دانشجویان بیشتر وارد تشکل‌هایی می‌شوند که برنامه‌های متنوع داشته باشند
3- خانواده، دوستان، اساتید، شخصیت‌های مذهبی و رسانه‌ها در ترغیب دانشجویان به فعالیت در
 دفاتر و تشکل‌های دانشجویی نقش دارند
4- نقش رضایت از رئیس دانشگاه در ورود به تشکل‌ها و همکاری با آنها تأیید شده است
5- مشکلات روحی و افسردگی دانشجویان باعث کاهش عضویت در تشکل‌ها می‌شود
6- همچنین بخشی از دانشجویان معتقدند که طرح اسلامی شدن دانشگاه‌ها به معنی وابستگی دانشگاه به حکومت است ولی بخش بیشتری این طرح را برای ارتقای فرهنگی و سیاسی دانشگاه‌ها مفید ارزیابی می‌کنند؛ به شرط آنکه رویکرد درستی داشته باشد.
 نکته مهم دیگر این است که درگیری بیش از حد دانشگاه و تشکل‌های دانشجویی در مسائل سیاسی همانند فرار دانشگاه از این مسائل نامناسب است؛ زیرا باعت ملتهب شدن فضای دانشگاه و رفتار قبیله‌ای و در نتیجه سرخوردگی دانشجویان از فعالیت دینی - سیاسی و اختلال در گفت‌وگوی سالم و منطقی بین گروه‌های دانشجویی موجود می‌شود.
 متولیان فرهنگی و سیاسی و دانشگاهی باید با نظارت دقیق بر نحوه اجرای راهبردها وبرنامه‌ها نسبت به ساماندهی فرهنگی - سیاسی دانشگاه و ایجاد فضای مناسب برای فعالیت‌های دانشجویی و جلوگیری از تبدیل آن به محل درگیری احزاب جلوگیری کنند.
نکته پایانی در این بخش این است که نیمی دانشجویان معتقدند که عملکرد تشکل‌ها در ایجاد فضای سالم سیاسی و دینی در دانشگاه مؤثر و بسیار مفید است و هویت و مقبولیت جنبش دانشجویی در بین دانشجویان بستگی تامی با چگونگی فعالیت آنها دارد.
 و - بحران هویت:
هویت‌های محلی و قومی و ملی و ایرانی
 - اسلامی در بین دانشجویان به ویژه در سال‌های نخست ورود به دانشگاه از درجه اهمیت بالایی برخوردار است.
 گرایش برخی دانشجویان به گریز از ارزش‌های هویت‌سازفرهنگی و دینی و بروز برخی تمایلات فردگرایانه و بیگانه‌پرستی تا حدودی ناشی از ساختارها و سازوکارهای درون‌دانشگاهی و برون‌دانشگاهی و کم‌کاری نهادهای فرهنگی و تبلیغی و مدیران و استادان دانشگاه و ضعف فعالیت‌های تشکل‌ها و جنبش دانشجویی است.
 لذا ارائه برنامه‌های فرهنگی و دینی با کیفیت و پر محتوا در دانشگاه‌ها با بهره‌گیری از امکانات داخل و بیرون دانشگاه با توجه به زمینه‌های ذیل بسیار مؤثر خواهد بود:
1-
 وجود نابسامانی‌ها و ناتوانی‌های فرهنگ و ایدئولوژی‌های غربی در تفسیر جهان بشری
2- الگودهی و جامعیت و توان اندیشه و ایدئولوژی اسلامی و فرهنگ و تمدن ایرانی - اسلامی
3- مقایسه شرایط ایران قبل و بعد از انقلاب و تشریح پیشرفت‌های اقتصادی و علمی و فناوری کشور
4- درجازدن و عدم رشد و توسعه کشورهای وابسته و کم‌توسعه در جهان سوم
5- مقاصد سوء قدرت‌های سلطه‌گر جهانی و راهبردهای منطقه‌ای آنها به‌ویژه در کشورهای اسلامی
6- آینده نامطمئن غرب و فروپاشی احتمالی آن که هم‌اکنون در جهان شاهد آن هستیم
7- توصیف نتایج آزادی غربی و لیبرالیسم و ستم به ملل محروم و توجه به منافع ملی استعماری خود
8-
 بیداری بزرگ اسلامی و مقابله یکپارچه مردم کشورهای اسلامی با سردمداران استکباری با درس گیری از مقاومت مردم سرافراز ایران و فلسطین.
به علاوه، توجه به رفع محرومیت از مناطق مختلف، رفع برخی تبعیض‌های ناخواسته، عدم دخالت در عرصه زندگی خصوصی افراد، تقویت انگیزه‌های خدمت به وطن به عنوان وظیفه‌ای دینی و ملی و نهایتاً از بین بردن محدودیت‌های غیر
 ضروری در دستیابی افراد به مناصب سیاسی و فرهنگی و مدارج علمی و شایسته‌سالاری حقیقی نقش مهمی در دیدگاه دانشجویان نسبت به دولت و حکومت دارد و در دورکردن آنان از بحران هویت و روی آوری مستمر و گسترده آنان به فرهنگ و تمدن غنی اسلامی - ایرانی نیز مؤثر است؛ ضمن آنکه از یک معضل بزرگ اجتماعی و فرهنگی و سیاسی یعنی مهاجرت نخبگان به خارج نیز جلوگیری می‌کند.
نتیجه‌گیری:
 دانشگاه‌ها به عنوان نهاد زیربنایی و دانشجویان جوان به عنوان مهمترین سرمایه اجتماعی و فرهنگی کشور و جنبش دانشجویی به عنوان تجمع قشر فعال، نخبه و پرانگیزه دانشجویان، در فرهنگ سیاسی و دانشگاهی ایران بر اساس رهنمودهای امام راحل (ره) و رهبر معظم انقلاب از اهمیت بالایی در راستای تحقق اهداف عدالت و پیشرفت جامعه اسلامی - ایرانی ما برخوردارند.
شناخت و کالبدشکافی نگرش‌های دانشجویان در زمینه مسائل فرهنگی و سیاسی دانشگاه‌ها، جنبش دانشجویی و مدیران فرهنگی و سیاسی دانشگاه‌ها و جامعه را ملزم می‌سازد
 ضمن توجه کافی و عملی به این نگرش‌ها، در یک ارتباط متقابل، منطقی و سالم و با تدبیر و با مشارکت‌دادن همه دانشگاهیان به‌ویژه قشر دانشجویی با راهکارهای مفید موجب شوند تا آسیب‌ها و چالش‌های فرهنگی و سیاسی در دانشگاه‌ها کاهش یافته و موجبات ارتقای هویت فرهنگی و سیاسی و علمی دانشگاه‌ها در جامعه بر اساس اهداف و آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی فراهم گردد.
 برای این منظور موارد زیر را می‌توان برشمرد:
     1- راهبردها و برنامه‌های مربوط به رویکردها و فعالیت‌های فرهنگی و سیاسی در دانشگاه‌ها و در بین دانشجویان به وسیله نهادهای ذیربط بازخوانی، تقویت و حمایت شود و یک نهاد نظارتی کارآمد و قوی، مسئولیت نظارت بر نحوه اجرای این سیاست‌ها و برنامه‌ها را بر عهده گیرد تا از این طریق سکه دوروی سیاست‌گریزی - سیاست زدگی تحلیل رفته و فرهنگ سیاسی و دینی سالم در دانشگاه‌ها ارتقاء یابد
2- نقش نهادهای فرهنگی در جامعه نظیر خانواده، مدرسه، مساجد و دفاتر و تشکل‌ها و جنبش دانشجویی در دانشگاه‌ها در تربیت فرهنگی - سیاسی اولیه دانشجویان بسیار مهم بوده و تنظیم و اجرای سیاست‌های مربوط به افزایش فرهنگ و آگاهی‌های سیاسی به دور از جناح‌بندی‌ها و رفتارهای قبیله‌ای مخرب، با برنامه‌های مطلوب و ثمربخش باید در دستور کار مدیران فرهنگی و سیاسی جامعه قرار گیرد
3- رسانه‌های جمعی به ویژه رادیو و تلویزیون در افزایش فرهنگ سیاسی و هویت اسلامی - ایرانی دانشجویان بسیار مهم است و لزوم اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های لازم در این نهادهای اصلی فرهنگی با دعوت از استادان فرهیخته و دانشجویان با بصیرت برای ارتقای کیفی نگرش‌های فرهنگی - سیاسی و متقابلا افزایش میزان اعتماد جوانان و دانشجویان به برنامه‌های فرهنگی - سیاسی با محوریت هویت ملی اسلامی - ایرانی آنها موجب افزایش مشارکت سیاسی دانشجویان و اعتماد عمومی مردم خواهد شد
4- عوامل مؤثر در راستای تقویت هویت ملی - ایرانی و قومی - محلی با حفظ نظم و امنیت عمومی کشور و ایجاد فرهنگ مشارکت بین دانشجویان از قومیت‌های مختلف و از بین بردن عوامل و زمینه‌های ستیزه‌های قومی و ایجاد همگرایی و پر رنگ کردن هویت ایرانی - اسلامی در دانشگاه‌ها از طریق اجرای برنامه‌های جذاب و پر مخاطب بسیار مفید است
 5- با توجه به نقش نشریات دانشجویی در ارتقای فرهنگ و آگاهی‌های فرهنگی - سیاسی در دانشگاه‌ها به ویژه در بین دانشجویان توصیه می‌شود موانع رشد نشریات سالم و اثربخش مرتفع و در جهت افزایش کیفیت، جاذبه و مخاطبین آنها سیاست‌های لازم تهیه و اجرا شود
6- تدوین راهبردها و ضوابط صحیح برای ساماندهی فرهنگی - سیاسی دانشگاه‌ها و ایجاد فضای مناسب برای فعالیت‌های سیاسی دانشجویان و جلوگیری از التهاب و تبدیل شدن این فعالیت‌ها به درگیری‌های حزبی و گروهی بسیار مفید است
 7- و بالاخره اینکه در تهیه و اجرای هر نوع سیاست‌های فرهنگی و سیاسی در دانشگاه‌ها و در بین دانشجویان هموار باید به نکاتی مانند مشارکت فعال دانشگاهیان، درگیر کردن ساختارها و سازوکارهای درون دانشگاه، استمرار و تدریجی و زمان‌بر بودن فعالیت‌ها، منطقی و باتدبیر بودن، پرهیز از سوگیری و جناح‌بندی‌های سیاسی و حزبی، ایجاد روابط متقابل صادقانه، صمیمی و عالمانه به ویژه با قشر جوان و نخبه و حساس دانشجو و نظایر آنها توجه کافی وعملی مبذول داشت.

                                               .نقشه و پرچم: عکس شماره 2 / 2


نوع مطلب : دانشگاهی، سیاسی، 
برچسب ها :
ارسال شده در: شنبه 19 آذر 1390 :: توسط : سید مهدی آقاپور


 
درباره وبلاگ
مدیر وبلاگ : سید مهدی آقاپور
مطالب اخیر
نویسندگان
آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :